Constructiewerk

Wanneer u een bouwvergunningaanvraag indient waarbij een veranderde of nieuwe constructie wordt toegepast, is het volgens het bouwbesluit verplicht aan te tonen of de constructie voldoet aan de wettelijke eisen. Hiervoor dient u een constructieberekening aan te leveren waarin aangetoond wordt dat de beton-, staal- en houtconstructies voldoen aan de door de overheid gestelde eisen ten aanzien van sterkte en stijfheid. Lamers Bouw kan deze constructieberekeningen voor u verzorgen.

Bouwwerken zoals eenvoudige dakkapellen, dakramen en kleine verbouwingen waarin niet of weinig aan de constructie verandert, zijn hiervan vrijgesteld. De gemeente kan bij twijfel alsnog een constructieberekening eisen.

Echter, het is toch raadzaam om bij kleinere aan- of uitbouwen, waarbij bijvoorbeeld bestaande gevelopeningen worden vergroot, dragende wanden gedeeltelijk worden verwijderd, de constructeur te raadplegen. Hij kan een passende constructieve oplossing bieden waarbij het risico op verzakking, scheurvorming of zelfs instorting grotendeels kan worden weggenomen.

Ook biedt een dergelijk document u zekerheid op het moment dat er zich wel calamiteiten voordoen waaruit blijkt dat de aannemer zich niet heeft gehouden aan de berekening. U kunt bij uw verzekeraar aantonen dat u er alles aan heeft gedaan de mogelijke gevolgen van de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.