Onderhoud-Beheer

Lamers Bouw bv houdt zich ook bezig met reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Planmatig onderhoud is de basis van vele vormen van onderhoud. Door een compleet meer-jarenplan op te stellen krijgt u, voor een vast bedrag, de zekerheid dat uw pand goed wordt onderhouden.

Woningen
Herstelkosten zijn bij preventief onderhoud veel lager dan bij achterstallig onderhoud. Met een goed onderhoudsplan blijft uw huis in topconditie en kan u flink geld besparen. Daarbij behoud uw woning zijn waarde. Als u onverhoopt te maken krijgt met achterstallig onderhoud, is het belangrijk dat u de juiste maatregelen neemt.

Bedrijfsgebouwen
Bij bedrijfsgebouwen gelden geen andere regels dan bij je eigen vastgoed. De meest economisch verantwoorde oplossing zoeken voor het onderhoud. Het onderhoud is immers meestal niet de core business van het bedrijf dat in het te onderhouden bedrijfsgebouw zit. En onderhoudswerkzaamheden zijn vaak alleen kosten, dus deze wil je zo laag mogelijk houden. Bij Lamers Bouw denken we daarin graag met u mee om exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden.

VVE
Als u een appartement heeft, bent u samen met andere eigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Onderhoud gebeurt via de Vereniging van Eigenaren (VVE).

Welke onderdelen van het gebouw de VVE moet onderhouden, staat in het splitsingsreglement. Om te bepalen hoeveel geld de VVE moet reserveren voor groot onderhoud, moet zij een onderhoudsplan maken. Dit kan uw VVE laten doen door Lamers Bouw. Uw VVE kan ook een meerjaren-onderhoudsplan laten opstellen. Via dit plan krijgt de VVE inzicht in de kosten voor onderhoud op lange en korte termijn en weet u dus wat u maandelijks of jaarlijks moet sparen.

Vastgoedbeheerders
Uw vastgoed heeft onderhoud nodig. De werkzaamheden moeten zo efficiënt en effectief mogelijk gebeuren, door uw eigen facilitaire organisatie of door derden. Het managen, plannen en controleren van deze werkzaamheden, verloopt niet altijd zonder moeite en er is op elk moment een kritische blik nodig. Lamers Bouw kan samen met u een meerjaren-onderhoudsplan opstellen. U hebt voortaan op elk moment alle kosten van het toekomstige onderhoud inzichtelijk en ziet de mogelijkheden om deze te minimaliseren.