Nieuwbouw

U heeft plannen om te bouwen; dit kan zijn een aanbouw aan uw woning of bedrijfspand. U bent op zoek naar een aannemer die de werkzaamheden voor u kan uitvoeren. Maar u wilt meer dan alleen een bouwbedrijf; u wilt een bedrijf dat tijdens het hele proces van a tot z met u meedenkt en met oplossingen komt, flexibel en servicegericht is en waar u voor 100% op aan kunt.

Lamers Bouw bv kan die partner voor u zijn.


Middels een gesprek/bezoek kunnen wij uw wensen inventariseren, de mogelijkheden bekijken en eventueel adviezen/suggesties doen. Hierna maken wij een voorlopige schets van het bouwplan met een globale kostenraming. Aan de hand van deze gegevens bespreken we met u de haalbaarheid en bespreken eventuele wijzigingen. Vervolgens zal er een definitief ontwerp gemaakt met de daarbij behorende offerte. Na alles schriftelijk te hebben vastgelegd zullen wij de complete uitvoering met oplevering en nazorg van het project op ons nemen.