Duurzaam bouwen

Uw eisen en wensen vormen ons uitgangspunt. Wij werken als team samen en denken tot in de detail met u mee. Lamers Bouw zet kennis en ervaring in met één doel: het realiseren van uw wens met hoogstaande kwaliteit. Waar mogelijk en gewenst kiezen we voor duurzame oplossingen. We maken gebruik van duurzame bouwmaterialen en kiezen voor aanvullende duurzame energievoorzieningen en besparingsmethoden.

Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen. Het gaat ook om:

  • gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
  • een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;
    prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
  • duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling);
  • verantwoord watergebruik;
  • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.